Kanser / Bulantı ve Kusma / Çeviri Güner Gökeşme

0

PREGGYBulantı ve Kusma

 

Bulantı, mideye hastaymış veya kusacakmış hissi verir ve kusma ile yiyecek veya içecekler mideden

 

yukarı atılır. Bulantı kişi yemek bile düşünmezken oluşabilir. Ve hiçbir şey yenmemiş olsa dahi

 

kusulabilir. Bazen hiç bulantı olmadan da kusma olabilir.

 

Mideniz tarafından kabul edilmeyen bir şeyler yenmesi, yiyeceklerde bulunan bakteriler, enfeksiyonlar

 

ya da kanser için uygulanan radyasyon veya kimyasal tedavi tedavileri mide bulantısı ya da kusmaya

 

neden olabilir. Birçok insanda söz konusu tedavilerde bulantı ve kusma yoktur veya çok azdır.

 

Diğerleri için bu tedavilerden herhangi birine gitmek düşüncesi bile bulantı veya kusmaya neden

 

olabilir. Kanser, kendisi de bulantı veya kusmaya neden olabilir .

 

Sıklıkla kusmak, su kaybına neden olabileceğinden tehlikelidir. Aynı zamanda yiyecek veya sıvıların

 

solunuma kaçmasına neden olarak boğulma ve başka sorunlara neden olabilir. Kanser ekibinizle,

 

bulantı ve kusmanıza neyin neden olduğu ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında görüşün .

 

Ne aranmalı

 

 • Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler.

 

 • Tiksindirici ağız kokusu.

 

 • Kusacak gibi ya da midenin alt üt olduğunu hissetmek

 

 • Kusma tükürük, nemlilik ve terlemede artma görülmesi

 

Hasta ne yapabilir

 

Bulantı için

 

 • Eğerbulantıyalnızcaöğünaralarındaoluşuyorsa, sıkyenilmeli, öğünlerküçüktutulmalıve

 

yatmadan önce bir şeyler atıştırmalıdır.

 

 • Tortusuolmayaniçeceklertüketilmeli, soğukservistercihedilmeliveyavaşyavaşyudumlanmalıdır.

 

( Tortusu olmayan içecekler, zencefilli gazoz ,elma suyu ,çay v.b . Baktığınızda tortu görünmeyen

 

içeceklerdir.)

 

 • Kötütatları yok etmeyeyardımcıolmakiçin, limondamlalıveyananelisertşekerleremilmelidir.

 

( Eğer ağız yaraları varsa mayhoş şekerler yenilmemeli )

 

 • Kuru tost ve kraker gibi hafif gıdalar tüketilmelidir.

 

 • Yemekler; koku vetadınıazaltmakiçin, soğukya da odasıcaklığındatüketilmelidir. Aşırıyağlı,

 

kızarmış, baharatlı ve aşırı tattı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

 

 • Gündebirkaçkere, küçükmiktarda, kalorisiyüksekyenilmesikolayyiyeceklerdenenmelidir . (

 

Puding, dondurma, şerbet, yoğurt ve milkshake gibi ) . Her ne kadar yağ midenizi alt üst etse veya

 

problemlere yol açsa da çok düşük yağlı gıdalardan da kaçının.

 

 • Sevdiğinizyiyecekleritüketin. Pekçokinsantedavisüresincekırmızıetve et suyundannefreteder.

 

Balık, tavuk, fasulye ve fındık gibi diğer protein kaynaklarını deneyin.

 

 • Mayhoşveekşiyiyeceklerbaskıaltındatutmayayardımcıolabilir. (her ne kadarağızyaralarınızolsa

 

da).

 

 • Her öğünden sonra en az bir saat dik oturup, dinlenmeye çalışın.

 

 • Hafifmüzik, favoriTvprogramlarıveyabaşkaekiplerlekendinizimeşgulediniz.

 

 • Kanserekibinizebulantınızdanbahsedinizçünkü size yardımcıolabilecekpekçokilaç

 

bulunmaktadır.

 

Kusmaya mani olmak için bulantı önleyici ilacınızı, bulantının ilk sinyallerini aldığınızda kullanın.

 

 • Bulantıilacınızınetkietmesinibeklerken, sakinolunveyavaş, derinnefesleralın.

 

 • Eğersadecekemoterapi yada diğerrandevularöncesindebulantınızvarisebunuazaltabilmekiçin,

 

ilaçlar, hipnoz, gevşeme veya davranışsal terapi hakkında bilgi isteyiniz.

 

Kusma için

 

 • Eğeryataktaiseniz, yanyatınız, böylecekusmuğunefesyolunakaçırmazsınız.

 

 • Eğermümkünseilaçlarıneriyen tablet formundaveyafitilşeklindereçeteedilmesimümkünmüdür

 

sorunuz. Kusmaya mani olmak için ilacınızı bulantının ilk belirtilerinde alınız.

 

 • Yavaştüketilebilecek, İçindebuzparçaları (karbuz)  olaniçeceklerveyineaynışekildebuzlu

 

meyve sularını tüketmeyi deneyin.

 

 • Kusmadurduktansonra, her 10 dakikadabir 1 çaykaşığısoğukiçecekalmayabaşlayın. İçeceği

 

yavaş yavaş aşamalı olarak bir yemek kaşığına kadar çıkartın, eğer durum kontrolünüz altında ise 1

 

saat kadar sonra daha büyük miktar denenebilir.

 

Bakıcılar ne yapabilir

 

 • Hasta bulantı hissettiği zaman, rahatsız edici yemek kokularını azaltmak için başkalarının yemek

 

yapmalarını isteyebilir. Kokuları azaltmak için mutfak havalandırma fanları kullanın.

 

 • Güçlüya da nahoşkokularasahipyiyeceklerikapatınya da uzaklaştırın.

 

 • Dahaburukbirtadanedenolan, metal çatalveyakaşıkyerineplastikolanlarınıkullanın.

 

 • Eğer hasta gün boyunca kusuyor ise dehidratasyonun şiddetine karar vermek için hastaya tartım

 

yapın.

 

 • Kusmayıönleyenilaçlarısorun.

 

 • Başdönmesi, bulanıklıkvehalsizlikyönündenhastayıizleyin.

 

 • Hastanınsukaybıvekabızlığınıönlemeyeçalışınız. Bunlardanherhangibiridebulantıyıarttırabilir.

 

Eğer hastada aşağıdakiler görülüyorsa kanser ekibini arayınız:

 

 • Solunumunakusmukkaçmasıhalinde.

 

 • 3 veya daha fazla saat zarfında saatte 3 kereden fazla kusma görülmesi halinde.

 

 • Kusmukkanlıya da kahvetelvesigibigörünüyorsa.

 

 • 2 günden fazla yemek yiyemez ya da bir günde 4 kupadan fazla içecek alamazsa.

 

 • İlaçlarını alamazsa.

 

 • Halsizlik, bulanıklıkveyabaşdönmesigörülürse.

 

 • Birgündenikincigüne 2 veyadahafazla pound kilo kaybıgörülmesihalinde. (Bu hızlasukaybı

 

olduğu ve dehidrasyonun fazla olduğu anlamındadır. )

 

· Her zaman çıktığı kadar idrara çıkmaz yada koyu sarı idrar yapması halinde.

Kaynak: Amerikan Kanser Derneği Evde Hasta Bakımı Kılavuzu

Daha fazla kişiye ulaşabilmek için ....Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Comments are closed.