Yarışma Başvuruları 19 Şubat Cuma Gününe Kadar Uzatılmıştır

0

DONE

Başvuru Koşulları

Yarışma kanser ile tanışmış, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına açıktır.

Başvuru yapmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan yarışmacılarının başvuruları ebeveynleri tarafından yapılabilir.

Eserlerin “Onkoloj ve Umut” temasını temsil etmesi gerekmektedir.

Başvuruların www.onkolojiveumut.org adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışmacılar başvuru esnasında kısa özgeçmişini sisteme yüklemelidir.

Resim, şiir ve fotoğraf alanında başvurular kabul edilecektir.

Fotoğraf;

Sistem üzerinden gönderilecek fotoğraf çalışmalarının “jpeg” formatında oması gerekmektedir. Fotoğrafların kısa kenarının çözünürlükleri en az 2400 piksel, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesi (12) ile kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.

Ön kabul sonrası sekreteryaya gönderilecek olan fotoğraflar çerçevesiz olmalı ve fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Resim;

Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.

Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 120 cm’den fazla olamaz.

Eserler, sergilenmeye hazır, sanatçısı tarafından imzalı olarak elden, kargo ve posta ile teslim edilmelidir. Her eserin arkasına eserin teknik bilgileri yazılmalıdır.

Şiir;

Şiir yazım şekli ve türüyle (ölçü, kafiye, halk şiiri, serbest şiir vs.) ilgili herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Şiirlerde sözcük sayısı 400’ü geçmemelidir. (Metnin yazımında A4 kağıt, 12 punto çift aralık ve Times New Roman karakteri kullanılmalıdır)

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2016

Sistem üzerinden yapılan tüm başvurular ön elemeden geçtikten sonra kabul edilen başvuruların sahiplerine sekreterya tarafından ön kabul e-maili gönderilecektir.

Ön elemede kabul edilen çalışmaların sekreterya tarafından iletilecek ön kabul e-mailinde yer alacak adrese gönderilmesi başvuru sahibinin sorumluluğunda olacaktır.

Ön elemede kabul edilen çalışmalar kongre esnasında gerçekleştirilecek sergide yer alacaktır. Kongre sonrasında çalışmalar başvuru sahiplerinin adreslerine gönderilecektir, gönderimden kaynaklı masraflar başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Yarışma jürisinin yapacağı değerlendirme sonrasında ödül almaya hak kazanan ilk üç çalışmanın sahibi ödülünü almak üzere 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’ne davet edilecek ve 1 gece misafir edilecektir.

Katılımcılar başvuru yaptıkları eserin telif haklarına sahip olmalıdırlar. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

Katılımcı, ödül alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan eserlerinin düzenleyen kurumun yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin / muvafakat name verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları düzenleyici kuruma ve eser sahibine ait olacaktır.

Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce yayınlanmamış olması ya da her hangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir; Bu kurala uyulmadığı tespit edilirse eser yarışma dışı bırakılacaktır.

Ödül kazanan başvuru sahiplerinin bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Katılım şartlarına uymayan eserlerin ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir eser konmayacaktır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Daha fazla kişiye ulaşabilmek için ....Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Leave A Reply